|

Parkering i Årsta havsbad

Parkering i Årsta havsbad finns på ett flertal platser i området. Den största parkeringen i Årsta ligger i anslutning till stora stranden och torget där Årsta Havsbads mataffär och restaurang Horsfjärden finns. Här parkerar de flesta. Tänk på att den här parkeringen snabbt blir full under varma sommardagar. Kan du ta bussen till Årsta Havsbad kan det vara ett bättre alternativ på sommaren.

Tänk på att inte parkera längs med stora vägen eller på de mindre vägarna vid husen. Boende och räddningstjänst måste kunna komma fram året runt.

Parkering Årsta havsbad

Stora parkeringen vid torget i Årsta

Här parkerar de flesta gäster till stranden, butiken och restaurang Horsfjärden. Parkeringen är stor och rymmer ett par hundra bilar. Parkeringen är avgiftsbelagd och kontroller sker regelbundet under årets alla månader. Den här parkeringen använder du också med fördel om du ska till tennisbanorna i Årsta.

Lämna inte värdesaker. Du får inte parkera husbilar på parkeringen. Tänk på att inte lämna djur, barn mm i bilen då det snabbt blir varmt. 


Parkering Årsta havsbad

Parkering vid Årsta brygga – Utöbryggan

Ska du åka till Utö med Utöfärjan så finns ett stort antal parkeringar i anslutning till båten vid Årsta brygga. Ungefär 250 parkeringar finns i direkt anslutning till färjan. Här kan du välja att betala per timme, heldag eller köpa periodkort. Periodkorten är oftast till för de som bor eller arbetar på Utö och reser ofta. 2019 kostade årskorten för Utöparkeringen 1500:- och 4 månaderskorten kostade 1000:-

Priset för att parkera vid Årsta brygga – Utö parkeringen är (2019) 100:- per dygn under högsäsong och 60:- per dygn under lågsäsong. Du betalar med kort eller med appen från Easypark. 

Det finns möjligheter att parkera en buss på området och även 2 st parkeringsplatser för funktionshindrade. 

Mer information om parkeringar vid båten till Utö

Hitta hit:

Följ skyltningen mot Årsta havsbad och Årsta brygga. Det finns parkeringsplatser på båda sidor om Årstahavsbadsvägen som kan användas. 

Parkering Karlslundsplan

Vid Karlslundsplan finns ett antal parkeringar som kan användas för gäster. Följ skyltningen. 

För boende:

Som boende i Årsta havsbad kan du hyra p-plats på ett antal platser. Samfälligheten i Årsta Havsbad har mer information kring priser och lediga platser. Som boende i Årsta havsbad finns också parkeringstillstånd som kan användas på områdets övriga (ej förhyrda) parkeringar. Det är viktigt att du fäst dekalen eller gästbrickan väl synligt. 

Varje fastighetsägare får 1 parkeringstillstånd samt två stycken gästbrickor som kan användas i Årsta Havsbad.

Vintertid kan parkeringarna endast användas 7 dagar i följd på grund av snöröjning i området. 

Parkeringsregler i Årsta havsbad:

Det råder parkeringsförbud på samtliga vägar i området. Parkeringsböter delas ut till de som inte följer parkeringsreglerna. 

Under sommarmånaderna kan parkering i Årsta havsbad samt parkeringen vid Utöbryggan bli svårt. Många tar bilen men har du möjlighet att åka buss från Västerhaninge till Utöbryggan underlättar du trafiksituationen. Försök leta parkering på andra platser och ställ inte bilen på småvägar i bostadsområdet eller utmed Årstahavsbadsvägen. Detta hindrar kollektivtrafik, transporter och utryckningsfordon.

Similar Posts