Stranden Årsta havsbad

Stora stranden i Årsta havsbad

Stora stranden i Årsta havsbad

Den mest välbesökta och största stranden är den som ligger vid torget och stora parkeringen i Årsta Havsbad. Stranden är stor och består till största delen av sand. Den här sandstranden i Årsta havsbad ligger i en större backe från torget ner mot havet.

Badtemperaturen i Årsta havsbad

Badtemperaturen kan variera kraftigt och förändras snabbt beroende på väder och vind. Sommaren 2018 var temperaturer runt 25-28 grader inte ovanligt. Dock är 20-22 mer normalt under en högsommar. Innan midsommar ligger temperaturen runt 16-19 grader.

Bryggorna

På stranden finns två stycken bryggor, den vänstra har under 2019 rustats upp och den nya bryggan har trampolin, hopptorn, lian och flera stegar för att enkelt ta sig upp ur vattnet. Tänk på att endast hoppa i vattnet längst ute på bryggan då det snabbt blir grunt in mot stranden.

Den högra bryggan är äldre och det är också betydligt grundare runt bryggan och stegarna rekommenderas starkt. Man bör inte dyka eller hoppa från någon plats på den högra bryggan.

Toaletter vid stranden i Årsta

Vid stranden finns det flera toaletter eller bajamajor. Dessa är placerade en liten bit in på gångvägen till höger om stranden. Vänligen använd dessa för allas trevnad. Toaletterna i Årsta havsbad töms regelbundet och håller normalt gott skick. Vissa år finns det även en toalett nere vid bastun/omklädningsstugan vid den vänstra bryggan.

Parkering Årsta havsbads stranden

Ska du parkera i Årsta havsbad för att bada på den stora stranden är det parkeringen utmed Årsta havsbadsvägen som rekommenderas. Parkeringen blir snabbt full under varma sommardagar så det kan vara bra att komma tidigt. Glöm inte att betala avgiften då kontroller sker dagligen. Är du boende i Årsta havsbad kan det vara en idé att lämna bilen hemma istället.

OBS! Undvik att parkera ut med Årstahavsbadsvägen då detta hindrar utryckningsfordon samt övriga trafik med bussar osv.