Årsta havsbads historia

Årsta havsbads historia börjar 1930 då området byggdes upp av HSB. Årsta havsbad ligger i Haninge kommun, ca 30 minuters bilresa från centrala Stockholm. Sedan 2015 räknas Årsta havsbad som en tätort då alt fler permanent boende har flyttat dit. Under 2018 färdigställdes det kommunala vattnet och avloppet i området vilket under ett antal år bidragit till att fler väljer att bosätta sig i Årsta havsbad. Området består av ca 823 hus varav ca 200 är året runt boende, även kallade för bofasta.

Historia om Årsta havsbad

Området bildades 1929 av HSB då HSB beslutade att även människor med lägre inkomster skulle ha råd med ett sommarboende. Sven Wallander som då var chefsarkitekt på HSB låg bakom idén. Tanke var att man skulle kunna tillbringa semestern på landet med lagom avstånd till Stockholm. Med trädgårdsodlingar, bad, fiske, bärplockning och svampplockning skulle fler lockas att bo på landet i mellankrigstiden. Många försökte på bästa sätt att självhushålla och möjligheterna att komma bort från stan för att fiska, odla och plocka bär var viktiga. Stugorna, som du kan läsa om nedan, var små och likaså tomterna. Många bostäder på ett litet område kännetecknar Årsta havsbad och dess speciella karaktär. Än idag kan man hitta originalhus i området. Sommarstugorna ägdes med tomträtt med så låga arrendeavgifter som möjligt.

Årsta havsbads hus

Idag är utseendet på husen mycket varierande men från början var alla husen gula med gröna staket och tomterna var på 500-900 kvadratmeter stora. Även om husen till det yttre hade samma färger kunde ägarna välja mellan ett tiotal olika modeller av hus när försäljningen startade. Alla husen i Årsta havsbad byggdes i början på en av HSB:s fabriker.

Husen kostade 1934 ca 800 kronor  och därefter betalade man mellan 105-200 kronor per år de kommande 30 åren i amorteringsavgift. De bättre stugorna i Årsta var strax över 16 kvm och var vinterbonad med torvströ i väggarna. Det fanns även helt oisolerade stugor i Årsta havsbad. Flera av originalstugorna finns fortfarande kvar i området och den bäst bevarade finns som museum nere vid torget i Årsta havsbad.

Hotell i Årsta havsbad

Idag är det en större grop ovanför stranden i Årsta havsbad där dansbanan idag ligger. På platsen låg tidigare ett hotell som eldades upp av brandförsvaret 1970. Hotellet var från början HSB:s paviljong från Stockholmsutställningen som flyttades till platsen. Hotellet blev en samlingspunkt både för boende i området och militären från Berga örlogsskolor. Tyvärr var byggnaden inte byggd för att klara av klimatet vid vattnet vid Horsfjärden och till slut förföll byggnaden och den eldades upp.

Torget i Årsta havsbad

När man besöker torget i Årsta havsbad idag domineras platsen av restaurang Horsfjärden samt mataffären som de senare åren utvecklats och utökat öppettiderna. Man ser på andra sidan vägen att det funnits betydligt fler verksamheter på torget tidigare. Innan det blev lättare att resa till närliggande Haninge och Västerhaninge för att handla och göra ärenden fanns här postkontor, frisör, kiosk, fotohandel, köttaffär och en bensinstation. Idag kan man hyra lokaler på torget och du hittar idag ett par mindre prydnadsbutiker samt massör i Årsta Havsbad.

Läs mer om Årsta havsbad och dess historia